ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน wq45.com

  1. ข้อมูลในเว็บไซต์เป็นเพียงการรีวิวทั่วไปเท่านั้น โดยอาศัยข้อมูลอ้างอิงจากแบรนด์นั้น ๆ ไม่ใช่ข้อมูลหลักวิชาการของทางเว็บไซต์เอง
  2. หากข้อมูลไหนผิดพลาด หรือ มีความขัดแย้งทางเทคนิคท่านสามารถต่อแย้งได้ โดยอ้างอิงหลักฐานเข้ามาทางช่องทางการติดต่อ ทางเว็บไซต์จะทำการแก้ไขข้อมูลให้ท่าน หากข้อมูลไหนเราได้พิจารณาแล้ว ถือว่าสิ้นสุด
  3. ทางเว็บไซต์มีการเก็บสถิติรวมข้อมูลของผู้ใช้ หากท่านไม่ต้องการให้เก็บข้อมูลสามารถแจ้งเราได้ที่เมนู ติดต่อเรา