“Winglet” ยานพาหนะรูปแบบใหม่ จาก Toyota คนเมืองได้เฮอย่างแน่นอน

“Winglet” ยานพาหนะรูปแบบใหม่ จาก Toyota คนเมืองได้เฮอย่างแน่นอน 

“Winglet” ยานพาหนะรูปแบบใหม่ จาก Toyota คนเมืองได้เฮอย่างแน่นอน
“Winglet” ยานพาหนะรูปแบบใหม่ จาก Toyota คนเมืองได้เฮอย่างแน่นอน

สำหรับ “Winglet”  เป็นรถแนวคิดใหม่ของ Toyota  ที่กำลังทดสอบโดยแนวคิดที่ว่าเป็นรถสองล้อที่ขับเคลื่อนด้วยแรงไฟฟ้า มีการบังคับในแบบของตัว T สามารถจะให้ความเร็วสูงุดได้ 6km/h และสามารถจะชาร์ชแบตได้เพียง 1 ชั่วโมงเท่านั้น ซึ่งตอนนี้กำลังแยู่ในช่วงทดสอบการใช้งานยังไงต้องติดตามกันนะครับ