Suzuki swift 2014 ภาพหลุดเปลี่ยนไปหลายอย่างเหมือนกัน

มาแล้วสำหรับภาพหลุดของ Suzuki swift 2014 ซึ่งหลาย ๆ อย่างเองก็เปลี่ยนไปเหมือนกันเพื่อนๆ สามารถจะอ่านได้ข้างในเลยนะครับ

Suzuki swift 2014 ภาพหลุดเปลี่ยนไปหลายอย่างเหมือนกัน
Suzuki swift 2014 ภาพหลุดเปลี่ยนไปหลายอย่างเหมือนกัน

สำหรับรถยนต์ที่ยอดจองมากเลยคือ Suzuki swift วันนี้ได้มีถาพหลุดออกมาบางส่วนแล้ว ซึ่งเรียกว่า  ไมเนอเชนจ์ Suzuki swift  สำหรับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ยนังไม่แน่นอนอย่างมากว่ามีการเปลี่ยนไปแบบไหน แต่ที่เห็นได้อย่างชัด ๆเลยคือจะเป็นทรง Sport มากกว่าเดิม

Suzuki swift 2014 ภาพหลุดเปลี่ยนไปหลายอย่างเหมือนกัน
Suzuki swift 2014 ภาพหลุดเปลี่ยนไปหลายอย่างเหมือนกัน
Suzuki swift 2014 ภาพหลุดเปลี่ยนไปหลายอย่างเหมือนกัน
Suzuki swift 2014 ภาพหลุดเปลี่ยนไปหลายอย่างเหมือนกัน