Nissan gtr นิสสัน จีทีอาร์ กับการออกแบบทรง Sport ที่เหนือกว่าใคร

Nissan gtr นิสสัน จีทีอาร์ กับการออกแบบทรง Sport ที่เหนือกว่าใคร

Nissan gtr นิสสัน จีทีอาร์ กับการออกแบบทรง Sport ที่เหนือกว่าใคร
Nissan gtr นิสสัน จีทีอาร์ กับการออกแบบทรง Sport ที่เหนือกว่าใคร

หลายๆ ท่านคงยัวงไม่ชินกับการออกแแบบของ Nissan ที่ออกแบบรถแบบ Sport วันนีัเราจะพามาดูเจ้า Nissan gtr นิสสัน จีทีอาร์ รถ Sport ที่ต้องบอกว่าความแรง ๆ  เทียบ ๆ กับรถ Sport ของค่ายอื่น  ได้อย่างสบายและที่สำคัญการออกแบบนั้นสวยงามตามต้นฉบับของ Nisssan

Nissan gtr นิสสัน จีทีอาร์ กับการออกแบบทรง Sport ที่เหนือกว่าใคร
Nissan gtr นิสสัน จีทีอาร์ กับการออกแบบทรง Sport ที่เหนือกว่าใคร

สำหรับการออกแบภายนอกจะออกแบบในแบบของความโฉบเฉี่ยว ซึ่งหลาย ๆ ด้วยการออกแบบโครงสร้างของตัวรถี่แข็งแรง และเป็นไปตามหลักของพลศาสตร์ ไฟหน้าโฉบเฉี่ยวแบบ Sport ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ สำหรับภายในออกบแบยมาอย่างหรูหรา เพื่อน ๆ สามารถจะติดตามการอัพเดิท รีวิวของ Nissan gtr นิสสัน จีทีอาร์ ได้เต็ม ๆ ที่นี่เลยนะครับ

Nissan gtr นิสสัน จีทีอาร์ กับการออกแบบทรง Sport ที่เหนือกว่าใคร
Nissan gtr นิสสัน จีทีอาร์ กับการออกแบบทรง Sport ที่เหนือกว่าใคร
Nissan gtr นิสสัน จีทีอาร์ กับการออกแบบทรง Sport ที่เหนือกว่าใคร
Nissan gtr นิสสัน จีทีอาร์ กับการออกแบบทรง Sport ที่เหนือกว่าใคร
Nissan gtr นิสสัน จีทีอาร์ กับการออกแบบทรง Sport ที่เหนือกว่าใคร
Nissan gtr นิสสัน จีทีอาร์ กับการออกแบบทรง Sport ที่เหนือกว่าใคร
Nissan gtr นิสสัน จีทีอาร์ กับการออกแบบทรง Sport ที่เหนือกว่าใคร
Nissan gtr นิสสัน จีทีอาร์ กับการออกแบบทรง Sport ที่เหนือกว่าใคร