เปิดตัวอย่างและพร้อมผลิตอย่างเป็นทางการสำหรับ Mazda 3 ที่ประเทศไทย

เปิดตัวอย่างและพร้อมผลิตอย่างเป็นทางการสำหรับ Mazda 3 ที่ประเทศไทย

เปิดตัวอย่างและพร้อมผลิตอย่างเป็นทางการสำหรับ Mazda 3 ที่ประเทศไทย
เปิดตัวอย่างและพร้อมผลิตอย่างเป็นทางการสำหรับ Mazda 3 ที่ประเทศไทย

เปิดตัวอย่างเป็นทางการไปอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับ สำหรับ Mazda 3 ที่ประเทศไทยของเรา และไม่นานนี้กำลังเดินสายผลิตอย่างเป็นทางการ โดยทาง Mazda เองได้ตั้งเป้าหมายว่าจะสามารถขายได้ประมาณ 13,000 คัน โดยได้เปิดตัวทั้งสองรุ่นคือ รุ่น รุ่น 4 และ 5 ประตู โดยเครื่องยนต์จะเป็นแบบ 2.0  ลิตร ให้แรงม้าประมาณ 165 แรงม้า ยังไงเพื่อน ๆสามารถจะเข้าไปดูตัจริง ๆ ที่เปิดตัวล่าสุดที่ศูนย์ของ Mazda ได้ทั่วประเทศเลยนะครับ

เปิดตัวอย่างและพร้อมผลิตอย่างเป็นทางการสำหรับ Mazda 3 ที่ประเทศไทย
เปิดตัวอย่างและพร้อมผลิตอย่างเป็นทางการสำหรับ Mazda 3 ที่ประเทศไทย
เปิดตัวอย่างและพร้อมผลิตอย่างเป็นทางการสำหรับ Mazda 3 ที่ประเทศไทย3
เปิดตัวอย่างและพร้อมผลิตอย่างเป็นทางการสำหรับ Mazda 3 ที่ประเทศไทย
เปิดตัวอย่างและพร้อมผลิตอย่างเป็นทางการสำหรับ Mazda 3 ที่ประเทศไทย
เปิดตัวอย่างและพร้อมผลิตอย่างเป็นทางการสำหรับ Mazda 3 ที่ประเทศไทย
เปิดตัวอย่างและพร้อมผลิตอย่างเป็นทางการสำหรับ Mazda 3 ที่ประเทศไทย
เปิดตัวอย่างและพร้อมผลิตอย่างเป็นทางการสำหรับ Mazda 3 ที่ประเทศไทย
เปิดตัวอย่างและพร้อมผลิตอย่างเป็นทางการสำหรับ Mazda 3 ที่ประเทศไทย
เปิดตัวอย่างและพร้อมผลิตอย่างเป็นทางการสำหรับ Mazda 3 ที่ประเทศไทย
เปิดตัวอย่างและพร้อมผลิตอย่างเป็นทางการสำหรับ Mazda 3 ที่ประเทศไทย
เปิดตัวอย่างและพร้อมผลิตอย่างเป็นทางการสำหรับ Mazda 3 ที่ประเทศไทย
เปิดตัวอย่างและพร้อมผลิตอย่างเป็นทางการสำหรับ Mazda 3 ที่ประเทศไทย
เปิดตัวอย่างและพร้อมผลิตอย่างเป็นทางการสำหรับ Mazda 3 ที่ประเทศไทย
เปิดตัวอย่างและพร้อมผลิตอย่างเป็นทางการสำหรับ Mazda 3 ที่ประเทศไทย
เปิดตัวอย่างและพร้อมผลิตอย่างเป็นทางการสำหรับ Mazda 3 ที่ประเทศไทย