ภาพภายนอกของ Honda City 2014 ฮอนด้าซิตี้ 2014

รวมภาพภายนอกของ Honda City 2014 ฮอนด้าซิตี้ 2014 เพือน ๆ สามาถจะดูรายละเอียดได้ตามข้อมูลด้านล่างเลยนะครับ
สำหรับการออกแบบของ Honda City  2014 จะเน้นที่การออกแบบที่เป็นแบบ Sport มาเป็นอันดับแรก  โดยข้างหน้าของรถจะเป็นกระจังแบบโครเมียม  สเกร์ตหน้าที่ออกแบบให้มีความรู้สึกแบบ Sport  รูปลักษณ์โดยรวมก็คือเป็นการออกแบบที่เน้นความทันสมัยอย่างที่สุดนั่นเอง

ีรวมภาพภายนอกของ Honda City 2014 ฮอนด้าซิตี้ 2014
ีรวมภาพภายนอกของ Honda City 2014 ฮอนด้าซิตี้ 2014
ีรวมภาพภายนอกของ Honda City 2014 ฮอนด้าซิตี้ 2014
ีรวมภาพภายนอกของ Honda City 2014 ฮอนด้าซิตี้ 2014
ีรวมภาพภายนอกของ Honda City 2014 ฮอนด้าซิตี้ 2014
ีรวมภาพภายนอกของ Honda City 2014 ฮอนด้าซิตี้ 2014
ีรวมภาพภายนอกของ Honda City 2014 ฮอนด้าซิตี้ 2014
ีรวมภาพภายนอกของ Honda City 2014 ฮอนด้าซิตี้ 2014
ีรวมภาพภายนอกของ Honda City 2014 ฮอนด้าซิตี้ 2014
ีรวมภาพภายนอกของ Honda City 2014 ฮอนด้าซิตี้ 2014
ีรวมภาพภายนอกของ Honda City 2014 ฮอนด้าซิตี้ 2014
ีรวมภาพภายนอกของ Honda City 2014 ฮอนด้าซิตี้ 2014
ีรวมภาพภายนอกของ Honda City 2014 ฮอนด้าซิตี้ 2014
ีรวมภาพภายนอกของ Honda City 2014 ฮอนด้าซิตี้ 2014