Honda Accord โฉมไมเนอร์เชนจ์ 2014 การออกแบบที่ดูดีและสวยกว่าเดิม

Honda Accord โฉมไมเนอร์เชนจ์ 2014 การออกแบบที่ดูดีและสวยกว่าเดิม

 Honda Accord โฉมไมเนอร์เชนจ์  2014 การออกแบบที่ดูดีและสวยกว่าเดิม
Honda Accord โฉมไมเนอร์เชนจ์ 2014 การออกแบบที่ดูดีและสวยกว่าเดิม

หลาย ๆ ทม่านได้เห็นการออกแบบของ  Honda Accord  รุ่นก่อน ๆ ควจะรู้ว่าการออกแบบนั้นสวยงามอย่างหยดย้อยเลยทีเดียว มาคราวนี้มาดูการออกแบบ   Honda Accord โฉมไมเนอร์เชนจ์  2014 ที่จะออกมามาขายที่ประเทศสหรัฐอเมริกากันดูครับ สำหรับการออกแบบครั้งนี้เป็นการผสมผสานกันระหว่างความเป็น Modern และความเป็น Sport เข้าไป บอกได้เลยว่าออกแบบมาได้สวยงามอย่างจริงๆ

 Honda Accord โฉมไมเนอร์เชนจ์  2014 การออกแบบที่ดูดีและสวยกว่าเดิม
Honda Accord โฉมไมเนอร์เชนจ์ 2014 การออกแบบที่ดูดีและสวยกว่าเดิม
 Honda Accord โฉมไมเนอร์เชนจ์  2014 การออกแบบที่ดูดีและสวยกว่าเดิม
Honda Accord โฉมไมเนอร์เชนจ์ 2014 การออกแบบที่ดูดีและสวยกว่าเดิม
 Honda Accord โฉมไมเนอร์เชนจ์  2014 การออกแบบที่ดูดีและสวยกว่าเดิม
Honda Accord โฉมไมเนอร์เชนจ์ 2014 การออกแบบที่ดูดีและสวยกว่าเดิม