All-New Suzuki Celerio จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการ วันที่ 29 พ.ค 2557 นี้

All-New Suzuki Celerio  จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการ วันที่ 29 พ.ค 2557 นี้

 All-New Suzuki Celerio จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการ วันที่ 29 พ.ค 2557 นี้
All-New Suzuki Celerio จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการ วันที่ 29 พ.ค 2557 นี้

สำหรับมีข่าวออกมาประมาณต้น ๆ ปี ว่าจะเปิดตัว Eco Car วันนีัมีข่าวออกมาอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนะครับ โดยจะเปิดตัว  All-New Suzuki Celerio สำหรับข้อมูลต่าง ๆ ต้องติดตามวันที่ 29 พ.ค 2557 นะครับ

 All-New Suzuki Celerio จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการ วันที่ 29 พ.ค 2557 นี้
All-New Suzuki Celerio จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการ วันที่ 29 พ.ค 2557 นี้
 All-New Suzuki Celerio จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการ วันที่ 29 พ.ค 2557 นี้
All-New Suzuki Celerio จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการ วันที่ 29 พ.ค 2557 นี้
 All-New Suzuki Celerio จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการ วันที่ 29 พ.ค 2557 นี้
All-New Suzuki Celerio จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการ วันที่ 29 พ.ค 2557 นี้