All New mitsubishi triton 2014 2015 ราคา มิตซูบิชิ ไทรทัน ตารางผ่อนดาวน์

มาอัพเดทข้อมูลเกี่ยวกับ All New mitsubishi triton 2014  2015 ราคา มิตซูบิชิ ไทรทัน ตารางผ่อนดาวน์

01

mitsubishi triton มิตซูบิชิ ไทรทัน แรงจัดตามที่คุณต้องการ

ถ้าพูดถึงเรื่องของความแรงผมเองต้องยกให้   mitsubishi triton เป็นกระยะที่สามารถจะตอบสนองของการใช้งานได้อย่างเต็มที่ ด้วยเครื่องยนต์ 2.5 V Turbo ขุมพลังของดีเซลและยังสามารถจะตอบสนองเรื่องของความประหยัดนํ้ามันอีกด้วย

ราคา mitsubishi triton ราคา  มิตซูบิชิ ไทรทัน  (Single Cab)

ราคา mitsubishi triton Single Cab 2.4 GL CNG  ราคา  498,000.-

ราคา mitsubishi triton Single Cab 2.4 GL Standard  ราคา  433,000.-

ราคา mitsubishi triton Single Cab 2.5 GL Standard  ราคา  495,000.-

ราคา mitsubishi triton Single Cab 4*4 2.5 GLX   ราคา  599,000.-

ราคา mitsubishi triton Single Cab 4*4 3.2  GLX   ราคา  637,000.-

 

ราคา mitsubishi triton ราคา  มิตซูบิชิ ไทรทัน  (Mega Cab)

ราคา มิตซูบิชิ ไทรทัน  Mega Cab 2.4 GLX CNG  ราคา  636,000.-

ราคา มิตซูบิชิ ไทรทัน  Mega Cab 2.4 GLS Plus CNG   ราคา  718,000.-

ราคา มิตซูบิชิ ไทรทัน  Mega Cab 2.4 GLX Plus Standard    ราคา  571,000.-

ราคา มิตซูบิชิ ไทรทัน  Mega Cab 2.5 GLX Plus Standard    ราคา  598,000.-

ราคา มิตซูบิชิ ไทรทัน  Mega Cab 2.5 GLX Plus     ราคา  629,000.-

ราคา มิตซูบิชิ ไทรทัน  Mega Cab 2.5 GLS  Plus     ราคา  699,000.-

ราคา มิตซูบิชิ ไทรทัน  Mega Cab 2.5 GLS  Plus (M/T)     ราคา  653,000.-

ราคา มิตซูบิชิ ไทรทัน  Mega Cab 2.5 GLS  Plus (A/T)     ราคา  753,000.-

 

 ราคา mitsubishi triton ราคา  มิตซูบิชิ ไทรทัน  (Double Cab)

ราคา มิตซูบิชิ ไทรทัน  Double Cab 2.4 GLX   CNG    ราคา  696,000.-

ราคา มิตซูบิชิ ไทรทัน  Double Cab 2.4 GLS   CNG  Plus    ราคา  810,000.-

ราคา มิตซูบิชิ ไทรทัน  Double Cab 2.4 GLX  Standard    ราคา  631,000.-

ราคา มิตซูบิชิ ไทรทัน  Double Cab 2.4 GLS  Plus    ราคา  745,000.-

ราคา มิตซูบิชิ ไทรทัน  Double Cab 2.5 GLS  Plus    ราคา  791,000.-

ราคา มิตซูบิชิ ไทรทัน  Double Cab 2.5 GLS  Plus(A/T)   ราคา  845,000.-

ราคา มิตซูบิชิ ไทรทัน  Double Cab 2.5 GLS  Plus 4*4   ราคา  797,000.-

ราคา มิตซูบิชิ ไทรทัน  Double Cab 2.5 GLS  Plus 4*4  limited   ราคา  913,000.-

ราคา มิตซูบิชิ ไทรทัน  Double Cab 2.5 GLS  Plus 4*4  limited (A/T)  ราคา  967,000.-

ข้อมูลเพิ่มเติมของ  mitsubishi triton  อย่าพลาด

– ตารางผ่อนดาวน์ล่าสุด 0% ล่าสุด mitsubishi triton 

– รีวิว  mitsubishi triton

– ภายในและภายนอกทั้งหมดของ mitsubishi triton