เปิดราคาของ Toyota Corolla 2014 ของต่างประเทศ ราคาเริ่มที่ห้าแสนต้น ๆ

เปิดราคาของ Toyota Corolla 2014 ของต่างประเทศ ราคาเริ่มที่ห้าแสนต้น ๆ

เปิดราคาของ Toyota Corolla 2014 ของต่างประเทศ ราคาเริ่มที่ห้าแสนต้น ๆ
เปิดราคาของ Toyota Corolla 2014 ของต่างประเทศ ราคาเริ่มที่ห้าแสนต้น ๆ

หลังจากที่เปิดตัวมาไม่นานสำหรับ Toyota Corolla 2014  มาวันนี้ได้เปิดการขายอย่างเป็นทางการ โดยกำหนดราคาเริ่มต้นที่ ห้าแสนต้น ๆ นี่คือราคาของต่างประเทศนะครับ สำหรับไทยเราจะแพงกว่านี้เพรราะว่าภาษีของรถยนต์จะแพงกว่า โดยเพื่อนๆ สามารถจะดูราคาทั้งหมดได้ตามตารางข้างล่างเลยนะครับ

เปิดราคาของ Toyota Corolla 2014 ของต่างประเทศ ราคาเริ่มที่ห้าแสนต้น ๆ
เปิดราคาของ Toyota Corolla 2014 ของต่างประเทศ ราคาเริ่มที่ห้าแสนต้น ๆ
เปิดราคาของ Toyota Corolla 2014 ของต่างประเทศ ราคาเริ่มที่ห้าแสนต้น ๆ
เปิดราคาของ Toyota Corolla 2014 ของต่างประเทศ ราคาเริ่มที่ห้าแสนต้น ๆ
เปิดราคาของ Toyota Corolla 2014 ของต่างประเทศ ราคาเริ่มที่ห้าแสนต้น ๆ
เปิดราคาของ Toyota Corolla 2014 ของต่างประเทศ ราคาเริ่มที่ห้าแสนต้น ๆ