สีของ Ford Focus ฟอร์ด โฟกัส ทั้ง 8 สีตาม Style ของคุณเอง

สำหรับสีของ Ford Focus  ฟอร์ด โฟกัส นั้นจะมีท้งหมดด้วยกัน 8 สี ตามข้างล่างเลยนะครับ ชอบตัวไหนเลือกกันเลย 

สีของ Ford Focus ฟอร์ด โฟกัส ทั้ง 8 สีตาม Style ของคุณเอง
สีของ Ford Focus ฟอร์ด โฟกัส ทั้ง 8 สีตาม Style ของคุณเอง
02สีของ Ford Focus ฟอร์ด โฟกัส ทั้ง 8 สีตาม Style ของคุณเอง
สีของ Ford Focus ฟอร์ด โฟกัส ทั้ง 8 สีตาม Style ของคุณเอง
สีของ Ford Focus ฟอร์ด โฟกัส ทั้ง 8 สีตาม Style ของคุณเอง
สีของ Ford Focus ฟอร์ด โฟกัส ทั้ง 8 สีตาม Style ของคุณเอง
สีของ Ford Focus ฟอร์ด โฟกัส ทั้ง 8 สีตาม Style ของคุณเอง
สีของ Ford Focus ฟอร์ด โฟกัส ทั้ง 8 สีตาม Style ของคุณเอง
05สีของ Ford Focus ฟอร์ด โฟกัส ทั้ง 8 สีตาม Style ของคุณเอง
สีของ Ford Focus ฟอร์ด โฟกัส ทั้ง 8 สีตาม Style ของคุณเอง
สีของ Ford Focus ฟอร์ด โฟกัส ทั้ง 8 สีตาม Style ของคุณเอง
สีของ Ford Focus ฟอร์ด โฟกัส ทั้ง 8 สีตาม Style ของคุณเอง
สีของ Ford Focus ฟอร์ด โฟกัส ทั้ง 8 สีตาม Style ของคุณเอง
สีของ Ford Focus ฟอร์ด โฟกัส ทั้ง 8 สีตาม Style ของคุณเอง
สีของ Ford Focus ฟอร์ด โฟกัส ทั้ง 8 สีตาม Style ของคุณเอง
สีของ Ford Focus ฟอร์ด โฟกัส ทั้ง 8 สีตาม Style ของคุณเอง