รูปลักษณ์ภายนอกของ Ford Fiesta ฟอร์ด เฟียสต้า

รูปลักษณ์ภายนอกของ Ford Fiesta ฟอร์ด เฟียสต้า นั้นจะเน้นเรื่องของความโฉบเฉี่ยวเป็นที่หนึ่ง ทั้งเรื่องของการออกแบบและการวาง Concept

รูปลักษณ์ภายนอกของ Ford Fiesta ฟอร์ด เฟียสต้า
รูปลักษณ์ภายนอกของ Ford Fiesta ฟอร์ด เฟียสต้า
รูปลักษณ์ภายนอกของ Ford Fiesta ฟอร์ด เฟียสต้า
รูปลักษณ์ภายนอกของ Ford Fiesta ฟอร์ด เฟียสต้า
รูปลักษณ์ภายนอกของ Ford Fiesta ฟอร์ด เฟียสต้า
รูปลักษณ์ภายนอกของ Ford Fiesta ฟอร์ด เฟียสต้า
รูปลักษณ์ภายนอกของ Ford Fiesta ฟอร์ด เฟียสต้า
รูปลักษณ์ภายนอกของ Ford Fiesta ฟอร์ด เฟียสต้า
รูปลักษณ์ภายนอกของ Ford Fiesta ฟอร์ด เฟียสต้า
รูปลักษณ์ภายนอกของ Ford Fiesta ฟอร์ด เฟียสต้า